Overheid

Bezwaar- en beroepsprocedures kosten zowel de overheid als de burger of bedrijf veel tijd, energie en geld. Het inzetten van mediation in overheidsgeschillen heeft positieve effecten voor zowel de burger/ bedrijf als de overheid.

Voordelen van mediation bij overheidsgeschillen zijn onder andere:

  • besparing in tijd en kosten
  • gelijkwaardige communicatie tussen burger/bedrijf en overheid; beide partijen voelen zich gehoord
  • mediation is gericht op de oplossing en niet op de procedure
  • toename klanttevredenheid burger/bedrijf

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Belangstelling?  Bel 06 45260769 of mail naar nanneke@barkman-co.nl

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voorbeeld van een overheidsmediation

Opslag bouwmaterialen

In een landelijke gemeente vindt sinds jaar en dag opslag plaats van grote bouwmaterialen. Een direct omwonende ervaart in toenemende overlast van het transport en de opslag van de materialen. In meerdere mediationgesprekken tussen de gemeente, het betrokken bedrijf, de direct omwonende en een belangengroep voor het landelijk gebied is een aantal afspraken voor de korte en de lange termijn gemaakt en in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. De afspraken zijn zodanig dat het bedrijf de opslag ter plaatse kan voortzetten, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de direct omwonende en het landelijke karakter van het gebied.