Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een uitkomst die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Doordat ze zelf middenin het conflict zitten, zien partijen vaak zelf die oplossing niet meer. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar brengt de communicatie weer op gang en helpt de partijen om hun eigen oplossing te vinden.

Hoe werkt mediation?

 • De mediation begint met een overeenkomst: een afspraak om te trachten het conflict door mediation op te lossen.
 • Dan start de mediator de bemiddeling: alle betrokkenen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Niet de formele standpunten, maar de belangen van partijen en de toekomst staan daarbij centraal. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan bij een juridische procedure.
 • De uitkomst van de mediation wordt vastgelegd in een vaststellings-overeenkomst of afsprakenlijst.

Wanneer?

Bij samenwerkingsproblemen, arbeidsconflicten, zakelijke conflicten, geschillen tussen burger of bedrijf en overheid of geschillen tussen buren.

Voordelen

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste voordelen zijn:

 • snel
 • goedkoper dan procederen
 • vertrouwelijk en besloten
 • informele procedure
 • deskundige begeleiding
 • actieve rol van partijen
 • ruimte voor creatieve oplossingen
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 • meer kans op acceptatie
 • win-win resultaat (gezamenlijke oplossing)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Belangstelling?  Bel 06 45260769 of mail naar nanneke@barkman-co.nl