Arbeidsconflicten

Een arbeids – of samenwerkingsconflict kost vaak negatieve energie, geld, tijd en nachtrust. Belangrijke oorzaken van een arbeidsconflict zijn: miscommunicatie, gebrek aan waardering, botsende karakters, tijdgebrek en onzekerheid

Werknemer

Als werknemer heeft u er belang bij dat een conflict snel wordt opgelost. In de eerste plaats omdat een conflict meestal zeer onaangenaam is. Het laat u waarschijnlijk niet meer los: u gaat ermee naar bed en u staat ermee op. Ook in uw privé-leven ondervindt u de gevolgen van het conflict.

Werkgever

Als een werknemer ziek wordt draagt u als werkgever de financiële gevolgen. Een arbeidsconflict kan het arbeidsproces in uw organisatie negatief beïnvloeden. Het is in uw belang en dat van de werknemer om zo snel mogelijk te zoeken naar een oplossing van het arbeidsconflict.

Poortwachter

De ‘Wet Verbetering Poortwachter’ legt bovendien een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de werkgever en werknemer voor reïntegratie bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever, wanneer reïntegratie bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is.
Bij mediation krijgen beide partijen de gelegenheid hun visie op het conflict te geven. Onder begeleiding van de mediator worden de achtergronden en mogelijke oplossingen besproken.

Exitmediation

Een speciale vorm van arbeidsmediation is exit mediation. Deze wordt ingezet bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zodat de betrokkenen op een bij hen passende manier de arbeidsrelatie kunnen beëindigen.

Voordelen van mediation:

  • besparing van kosten
  • mogelijk verbetering van de onderlinge verhoudingen en daardoor beter functioneren van de organisatie
  • als het conflict in goed overleg wordt opgelost, zal dat ook een positieve uitstraling op anderen in de organisatie hebben
  • snel duidelijkheid
  • meer kans op herstel
  • de blik kan weer op de toekomst gericht worden

………………………………………………………………………………………………………………………………………

mr. Nanneke Barkman is gespecialiseerd in arbeidsmediations en lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN).

Belangstelling?  Bel 06 45260769 of mail naar nanneke@barkman-co.nl