Teamcoaching

Binnen een team kan door allerlei omstandigheden de samenwerking niet lekker (meer) lopen. De teamleden hebben daar vaak persoonlijk last van en ook de resultaten van de organisatie of het bedrijf of project  lijden er meestal onder.

Wanneer?

  • Als de teamleden aangeven een probleem in de samenwerking te ervaren
  • Als de resultaten van het team achterblijven
  • Als er conflicten tussen teamleden zijn

Aanpak

De teamcoaching start met een quick scan. Daarna wordt in één of meerdere gesprekken onderzocht waar het stokt en wat er voor iedereen nodig is om dit te veranderen en hoe de gewenste samenwerking kan worden bereikt.

Het resultaat is een grotere effectiviteit van het team en een verbeterde samenwerking.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Belangstelling? Bel 06-45260769 of mail naar nanneke@barkman-co.nl